• Technicko-ekonomické studie a rozbory
 • Marketingové studie
 • Statistiky světové výroby odlitků
 • Světové konkurenční prostředí strojírenské metalurgie
 • Studie vývojových trendů výroby odlitků
 • Expertisy a posudky investičních záměrů a projektů
   
 • Krizový management
 • Reengineering
 • Kvalita a komplexní jakost výroby
 • Optimální technologie výrobního procesu
 • Produktivita výroby
 • Zvyšování zisku
 • Vývoj a optimalizace výrobků a služeb