při  zavádění výroby speciálních  slitin

  • Jakostní a legované litiny
  • Jakostní očkovaná litina s lupínkovým grafitem vyšších  pevností
  • Tvárné litiny s kulčkovým grafitem všeho druhu (legované, austenitické, ADI,CADI atd.)
  • Litiny s kompaktním, vermikulárním tvarem grafitu
  • Snižování vnitřních pnutí v součástech a odlitcích (řízená vibrace apod.)
  • Tavící a metalurgické pochody ve slévárnách litin
  • Výrobní technologie zvláště složitých a náročných odlitků