PROFIL SPOLEČNOSTI

 
OtahalConsult“ -  technicko-ekonomické poradenství
 je konzultační a poradenské uskupení spolupracující ve volném sdružení
s významnými špičkovými odborníky s dlouholetou výrobní, vědeckou  i pedagogickou praxí v oboru.
Své služby poskytuje  od roku  1998.

Svou činnost zaměřuje na

 • řízení a rozvoje výroby
 • v investičních činnostech
 • ve strategickém plánování
 • v projekčních činnostech
 • v řešení kvality výroby
 • v zavádění a implementaci nových technologií
 • v pedagogické činnosti
 • zavádění a řízení krizového managementu
 • reengineeringu

při řešení kvality výroby spolupracujeme s vědeckými a výzkumnými pracovišti
vybavenými nejmodernější přístrojovou technikou.
Jsme ve spojení se světovými organizacemi, institucemi a domácími i zahraničními poradenskými firmami v oboru.

 

Našim cílem je

přispět k budování moderního, výkonného a konkurenčně schopného českého průmyslu, zvláště slévárenství na světové úrovni

Toho chceme dosáhnout

 • Soustavným sběrem, interpretací a zveřejňováním informací o 
  domácím a celosvětovém průmyslu, hlavně slévárenství
 • Zpracováváním studií, podkladů a průzkumem trhů pro strategické plánování a marketing
 • Sestavováním přehledů a informací o dodavatelích nejmodernějších
  strojů, zařízení, technologiích a materiálech 
 • Konsultační a poradenskou činností ve shora uvedených oblastech
  • řízení výroby 
  • řešení kvality výroby 
  • výkonnosti 
  • restrukturalizací výroby